NHCSXH đồng hành cùng người lao động sau đại dịch Covid-19 (VOV1 - 01/06/2020)