Ngành Ngân hàng đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19 (VOV1 - 18h - 10/4/2020)