Nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội (VNews - 18h - 15/7/2020)