Hỗ trợ trẻ em học trực tuyến mùa dịch (VTV1 - 11h50 - 5.10.2021)