Hà Nội khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 650 tỷ đồng cho người dân khắc phục ảnh hưởng dịch Covid-19 (VOV1 - 21/4/2020)