Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng giải ngân vốn vay theo Quyết định 33 (STV - 17.11.2021)