Vướng mắc vay vốn mua nhà ở xã hội (VNews - 22h - 28/9/18)