Vốn ưu đãi “tiếp sức”, người dân làm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả (VTV1 - 7h00 - 26.3.2023)