Vốn tín dụng chính sách mang mùa xuân đến với người nghèo Bắc Giang (VOV1 - 08/02/2021)