Vốn tín dụng chính sách làm điểm tựa vững chắc cho người nghèo (VOV1 - 7/11/19)