Vốn tín dụng chính sách làm điểm tựa giúp thanh niên khởi nghiệp (VOV1 - 26.3.2024)