Vốn tín dụng chính sách giúp người dân thoát nghèo bền vững tại Hà Nam (VOV1 - 13.01.2022)