Vốn tín dụng chính sách giúp hàng nghìn hộ dân TP Hà Nội thoát nghèo (VOV1 - 5.9.2022)