Vốn tín dụng chính sách: Giải pháp ổn định đời sống cho nữ lao động trung niên (VOV1 - 1.2.2024)