Vốn chính sách đồng hành cùng người dân ATK phát triển kinh tế (VOV1 - 03/9/2020)