Vô địch cuộc thi khởi nghiệp trẻ quốc tế: Tái chế lõi ngô (VTV1 - 19h - 12/8/2020)