Vinh quang Việt Nam 2024: Tôn vinh những điển hình tiên tiến (VTV1 - 14h10 - 19.5.2024)