Ưu tiên vốn vay ưu đãi giúp đồng bào DTTS Đắk Nông thoát nghèo (PTD - 20.9.2021)