Ưu tiên nguồn lực cho giảm nghèo (VTV1 - 16h00 - 3.2.2024)