Tuyên Quang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (VOV1 - 10/8/2020)