Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (VTV1 - 6h00 - 13.2.2022)