Triển khai giải pháp hạn chế tín dụng đen (VTV1 - 19h - 08/03/19)