Triển khai công tác dân tộc năm 2022 (VTV1 - 19h00 - 19.1.2022)