Trên 3.430 tỷ đồng dư nợ cho hộ nghèo vay phát triển kinh tế (LamDongTV - 06/5/2020)