Trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (QBTV - 7.10.2021)