Trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách huyện Bến Cầu và Tân Biên (Tây Ninh) (TTV11 - 16.1.2024)