Trao quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) (BGTV - 20h - 19/1/2021)