Trao giải báo chí về công tác giảm nghèo (VTV1 - 19h -15/10/19)