Trao cơ hội thoát nghèo cho đồng bào dân tộc (VTV1 - 19h00 - 14.5.2023)