Trao cần câu sinh kế giúp đồng bào làm kinh tế để thoát nghèo (VOV1 - 25.1.2024)