Trao “cần câu” cho người nghèo vượt khó (VTV5 - 18h00 - 3.1.2023)