Tránh tái nghèo giữa dịch bệnh Covid - 19 (VTV1 - 19h00 - 29/5/2021)