Trà Vinh giúp 138 nghìn hộ thoát nghèo (VOV1 - 19.9.2022)