Trà Bồng nghiệm thu, đưa vào sử dụng 5 nhà ở cho hộ nghèo (QuangNgaiTV - 28/11/19)