TP Hồ Chí Minh: Tết hạnh phúc từ hiệu quả tín dụng chính sách xã hội (HTV9 - 20h00 - 13.2.2024)