TP Hà Nội triển khai gói hỗ trợ 1.400 tỷ đồng đối với cơ sở mầm non, tiểu học ngoài công lập (HaNoiTV - 20.5.2022)