TP Cần Thơ giải ngân vốn cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ (VTV5 Tây Nam Bộ - 1.5.2022)