TP Bà Rịa - Vũng Tàu giảm nghèo bền vững không để ai bị bỏ lại phía sau (BRT - 6.5.2022)