Tọa đàm sơ kết Chỉ thị 40 về tín dụng chính sách (VTV1 - 23h - 08/11/19)