Tín dụng ưu đãi giúp người dân vùng biển Khánh Hòa tạo sinh kế (VTV1 - 16h00 - 20.5.2022)