Tín dụng cho người nghèo (VNews - Số 18 - 17h50 - 20/10/18)