Tín dụng cho người nghèo (VNews - 17h50 - 29/06/19)