Tín dụng cho người nghèo (VNews - 17h50 - 25/5/19)