Tín dụng cho người nghèo (VNews - 17h50 - 09/3/19)