Tín dụng chính sách xã hội góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” (VOV1 - 15/01/20)