Tín dụng chính sách xã hội giúp thanh niên lập nghiệp (VTV1 - 16h - 23/03/2020)