Tín dụng chính sách xã hội cùng TP HCM giúp doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 (HTV9 - 20h - 20.10.2021)