Tín dụng chính sách với xóa đói giảm nghèo (VTV1 - 19h - 14/7/2020)