Tín dụng chính sách tạo bệ đỡ giúp bà con DTTS Gia Lai vươn lên (VOV1 - 29.10.2022)