Tín dụng chính sách tại Quảng Ninh mang mùa xuân đủ đầy đến người dân (VOV1 - 20.01.2022)

<center><audio width=”300″ height=”32″ style=”width:600px” controls=”controls” src=”https://vbsp.org.vn/wp-content/uploads/2022/01/V1-20-01-QUANG-NINH-TIN-DUNG-CHINH-SACH-MANG-MUA-XUAN-DU-DAY-DEN-NGUOI-DAN.mp3″ p=”"></audio></center>